week9

สัปดาห์ที่
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่ออุปกรณ์

9


จันทร์
ฝึกสติ การสื่อสาร การฟัง การเคารพตนเองและผู้อื่น
ยี่สิบคำถาม
ขั้นเตรียม: Brain Gym 16 ท่ารักงอมแงม
ขั้นกิจกรรม: ครูวางสิ่งของในกล่องกลางห้องแล้วนักเรียนตั้งคำถามที่ครูตอบได้ ใช่-ไม่ใช่ จนครบ 20 คำถาม รวบรวมสิ่งที่ใช้เพื่อหาคำตอบ ดูสิ่งของจริง
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
- กล่อง
- ข้าวสาร
อังคาร
กำกับสติ ฝึกจินตนาการ
"สีแทนใจ"
ขั้นเตรียม: Brain Gym  กระต่าย กอหญ้า, จีบ ตัวแอล
ขั้นกิจกรรม: และกระดาษรูปหัวใจให้นักเรียนเขียนว่าชอบสีอะไร เพราะอะไร และให้เขียนความในใจ และนำเสนอให้เพื่อนๆฟัง
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
กระดาษรูปหัวใจ
พุธ
กำกับสติ คงสมาธิ การอยู่กับตัวเองและการเคารพผู้อื่น
นิทานพาเพลิน
ขั้นเตรียม: Brain Gym จิ้งจอก งูใหญ่, กระต่าย กอหญ้า
ขั้นกิจกรรม: ครูเล่านิทานให้นักเรียนฟัง1 เรื่อง ถามนักเรียนได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้ ครูแจกกระดาษให้นักเรียนแต่งนิทาน คนละ 1 เรื่องและเล่าให้เพื่อนๆฟัง
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
กระดาษ

พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
ประเมินตนเอง
ขั้นเตรียม:  Brain Gym  จิ้งจอก เลิฟ, จีบ ตัวแอล
ขั้นกิจกรรม: ครูแจกกระดาษให้นักเรียนเขียนประเมินตนเองในQuarter นี้ สิ่งที่ดีแล้วและสิ่งที่ควรพัฒนา
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
 กระดาษ

ศุกร์
เคารพนอบน้อมต่อทุกสรรพสิ่ง
น น้ำกับตัวเรา
ขั้นเตรียม: Brain Gym แตะสัมผัส 1-5
ขั้นกิจกรรม: ครูนำแก้วน้ำมาให้ดูแล้วตั้งคำถาม เห็นอะไร สิ่งนี้ทำอะไรได้บ้าง/ทำไม่ได้บ้าง นักเรียนยกมือตอบ ครูส่งกระดาษรูปหยดน้ำพร้อมสีให้นักเรียน สิ่งนี้เกี่ยวกับเราอย่างไร
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
- แก้วน้ำ
- กระดาษรูปหยดน้ำ
- สี

วันจันทร์ ดูการแสดงละครผู้ปกครองพี่อนุบาล

วันอังคาร "สีแทนใจ"
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกกรม


ขั้นจบ : ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empowerวันพุธ "นิทานพาเพลิน"
ขั้นเตรียม ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ : ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
วันพฤหัสบดี "ประเมินตนเอง"
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม


ขั้นจบ : ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower


วันศุกร์ เตรียมตัวแสดงละคร 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น