week7

สัปดาห์ที่
วัน
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่ออุปกรณ์


7


จันทร์
ฝึกสติ การสื่อสาร การฟัง การเคารพตนเองและผู้อื่น
แปลงร่างแท่งโฟม
ขั้นเตรียม: Brain Gym ท่าขนมจีบ ตัวแอล,กำ แบ  เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่กิจกรรม
ขั้นกิจกรรม: ครูแจกแท่งโฟมให้นักเรียนคนละ 1 กำ นักเรียนแปลงร่างแท่งโฟม
ครูให้นักเรียนนำเสนอชิ้นงานแปลงร่างแท่งโฟม
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
แท่งโฟม
อังคาร
กำกับสติ ฝึกจินตนาการ
บัตรคำหรรษา
ขั้นเตรียม: Brain Gym  จิ้งจอก งูใหญ่,จีบ ตัวแอล
ขั้นกิจกรรม: ครูแจกบัตรคำที่มีอักษรภาษาอังกฤษให้นักเรียน แล้วถามนักเรียนว่าได้ตัวอะไรนักเรียน แล้วนักเรียนนึกถงอะไรเกี่ยวกับตัวอักษรนี้
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
บัตรคำ
พุธ
กำกับสติ คงสมาธิ การอยู่กับตัวเองและการเคารพผู้อื่น
ไหวิเศษ
ขั้นเตรียม: Brain Gym  ค้อน ตะปู
ขั้นกิจกรรม: .ให้นักเรียนคนที่พร้อมมาล้วงจับ สัมผัส สิ่งของที่อยู่ในไหแล้วให้เก็บไว้ในใจ จนถึงคนสุดท้าย แล้วครูถามนักเรียนว่าที่สัมผัสได้คืออะไร แล้วทำไมถึงคิดว่าเป็นสิ่งนั้น
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
- ไห
- สิ่งของในไห
พฤหัสบดี
กำกับสติผ่านการใช้ร่างกาย
โยคะ
ขั้นเตรียม:  กำหนดลมหายใจ/เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่ท่าโยคะต่างๆ
ขั้นกิจกรรม: ทำโยคะ(ท่ายืน ท่านั่ง ท่านอน)
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
บทเพลง


ศุกร์
การใคร่ครวญ การเห็นคุณค่า เคารพนอบน้อมต่อทุกสรรพสิ่ง
เรื่องเล่าขอบคุณ
ขั้นเตรียม : Brain Gym ท่ากำ แบ, จีบ ตัวแอล
ขั้นกิจกรรม : ครูเล่าเรื่องแล้วมีภาพประกอบให้นักเรียนฟัง ครูกระตุ้นคำถามว่าถ้าเป็นนักเรียนที่อยู่ในภาพนี้นักเรียนจะทำอย่างไร นักเรียนรู้สึกอย่างไร หลังจากนั้นให้นักเรียนอธิฐานและส่งกำลังใจไปให้นักเรียนที่อยู่ในภาพนั้น
ขั้นจบ: ครูขอบคุณทุกความตั้งใจ/Empower
เรื่องเล่า

แปลงร่างแท่งโฟม
วันจันทร์
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม
ขั้นจบวันอังคาร"บัตรคำหรรษา"
ขั้นเตรียม


ขั้นกิจกรรมขั้นจบ

วันพุธ"กิจกรรมหน้าเสาธง"

วันพฤหัสบดี"โยคะ"
ขั้นเตรียม
ขั้นกิจกรรม

ขั้นจบ
วันศุกร์ "เรื่องเล่าขอบคุณ"
ขั้นเตรียม

 ขั้นกิจกรรมขั้นจบ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น